Waarom plegen mensen zelfmoord in Nederland?

Donkere tijden Donkere tijden

In Nederland plegen steeds meer mensen zelfmoord. Per dag zijn er ongeveer 5 mensen die het leven eindigen. De meeste mensen met suïcidale gedachten zijn alleenstaande mannen zonder werk. Het ontwikkelen van een depressie is de grootste oorzaak van zelfmoordgedachten. Deze gedachten kunnen steeds sterker worden naarmate de tijd verstrijkt. Wanneer het slechter gaat met de Nederlandse economie zullen meer mensen ook daadwerkelijk zelfmoord verrichten. Het is van essentieel belang om hulp te bieden bij depressie. Lees in dit artikel over de oorzaken van zelfdoding, suïcidale gedachten en depressiviteit.

Zelfmoorden in Nederland stijgt

Mensen die er zelf voor kiezen om het leven te eindigen praktiseren zelfmoord. Het stoppen van je eigen leven is veelal een keuze die is ontstaan uit een lange geschiedenis van depressie en neerslachtigheid. In Nederland stijgt het aantal zelfdoden jaar op jaar. Met name in de winter ligt het aantal zelfdoden extra hoog. Waarom kunnen mensen zichzelf doden? Hoe kun je mensen met suïcidale gedachten helpen?

Zware depressie

Suïcidale gedachten

Een zelfdoding kan het product zijn van een extreem zware depressie die lange tijd aanhoudt. Wie niet goed in zijn of haar vel zit, wie depressief, neerslachtig en veel psychische klappen heeft te verduren kan suïcidale gedachten krijgen. Mensen die zelfmoord overwegen denken vaak aan de volgende punten:

 • Als ik er niet meer ben zijn al mijn problemen voorbij
 • Niemand houdt van mij: ik doe er niet toe
 • Mijn leven heeft geen functie: ik kan net zo goed dood zijn
 • Als ik dood ben zijn mijn financiële problemen voorbij
 • Ik ben elke dag ontzettend verdrietig: zo wil ik niet meer leven
 • Ik ben een fout van de natuur: mijn eigen God keurt mij zelfs af
 • Mijn familie accepteert mij niet. Ik ben alleen en heb geen vrienden: voor wie leef ik eigenlijk nog?

Bovenstaande punten zijn gedachten die een eerste aanzet kunnen zijn tot daadwerkelijk suïcidaal gedrag. Wanneer depressieve gedachten lange tijd aanhouden kunnen deze gedachten uiteindelijk meer waarde krijgen. Een eerste gedachte is vaak onschuldig en wordt snel weer ''weggedacht''. Wanneer er herhaling optreedt kunnen gedachten meer vorm krijgen. Een gedachte kan uiteindelijk tot een daadwerkelijke actie komen.

Het aantal zelfmoorden in Nederland stijgt

Zware depressiviteit kan leiden tot zelfdodingMensen met neigingen tot zelfmoord zijn in de meeste gevallen extreem depressief. In Nederland stijgt het aantal zelfdodingen de afgelopen zes jaar explosief. De stijging is met name groot bij de leeftijdsgroep 40 tot en met 65 jaar oud. Ook is het aantal zelfdodingen onder jongeren gestegen. De meeste mensen die zichzelf doden is van het mannelijk geslacht (70%). Het aantal zelfdodingen is als volgt:

 • 2007: 1353
 • 2008: 1435
 • 2009: 1525
 • 2010: 1600
 • 2011: 1647
 • 2012: 1753
 • 2013: 1845

Het betreft in de meeste gevallen mensen die lange tijd werkloos zijn geraakt. Deze mensen hebben een aanzienlijk grotere kans om zichzelf te doden. Dit heeft te maken met de depressieve gevoelens die kunnen ontstaan bij langere werkloosheid. Elke dag plegen ongeveer 5 mensen zelfmoord.

Werkloosheid en zelfmoording

Wanneer een land in een recessie zit en het economisch slecht gaat is de kans zeer aanwezig dat meer mensen voor zelfdoding kiezen. Mensen die werkloos raken kunnen zichzelf kansloos voelen. Vaak is er sprake van financiële problemen. Het begint in de meeste gevallen met neerslachtige gevoelens. Neerslachtigheid kan uiteindelijk resulteren in depressies. Een zware en langdurige depressie kan uiteindelijk leiden tot zelfmoord. De grootste motor achter zelfmoord is in de meeste gevallen problemen met de financiën door langdurige werkloosheid.

 • Ik kan mijn huur/hypotheek niet meer betalen: hoe moet het allemaal!
 • Ik kan niks meer kopen. Ik heb veel schulden. Ik zie geen uitweg meer
 • Ik kan mijn gezin niet meer onderhouden. Ik voel mij extreem depressief
 • Waarom lukt het anderen wel? Ik vis steeds achter het net. Het heeft voor mij geen zin meer

Mannen met uitkering plegen vaker zelfmoord

In de meeste gevallen zijn het mannen die een uitkering ontvangen degene die voor zelfdoding kiezen. De kans is zelfs 5 tot 8 keer zo groot bij die groep. Ook mensen die arbeidsongeschikt zijn plegen veel vaker zelfmoord. Een belangrijke factor is het langdurig niet meedraaien in de arbeidsmarkt. Mensen kunnen zich dan nutteloos en neerslachtig gaan voelen. Zelfdoding komt ook veel vaker voor bij de volgende groepen:

 • Ongehuwde mannen en vrouwen
 • Gescheide mannen en vrouwen
 • Alleenstaanden (met name mannelijke alleenstaanden)
 • Minderheden (bijvoorbeeld homoseksuelen)
 • Hogeropgeleiden die laaggeschoold werk verrichten

Het is erg belangrijk om depressie te herkennen. Wanneer depressie wordt herkend en wordt behandeld is de kans aanzienlijk minder dat die persoon uiteindelijk suïcidale gedachten krijgt. Hulp is daarom essentieel voor mensen die in een risicogroep vallen.

Laatst aangepast op donderdag, 18 augustus 2016 13:32

Reageer op: "Waarom plegen mensen zelfmoord in Nederland?"

2 reacties

 • Reactielink Dan maandag, 07 december 2020 04:05 Geplaatst door Dan

  Wat ik telkens lees is dat iemand van zelfmoord afgehouden moet worden. En dat iemand professionele hulp nodig heeft. Als de oorzaak financieel is zou extta ondersteuning op dat vlak ook kunnen helpen. De kosten van een jaar professionele hulp zijn substantieel ten opzichte van de inkomsten die de potentiële zelfmoordenaar heeft schat ik in.

 • Reactielink Els Muller woensdag, 03 januari 2018 17:53 Geplaatst door Els Muller

  Misschien om dat er veel leed in de wereld is. Dat er mensen zijn die het zich teveel aantrekken! Dat er mensen zijn die in feite niet geboren hadden willen worden. Het leven is niet alleen maar "leuk".

Anderen lazen ook

Medische informatie…
Dit is geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.

© 2016 - 2018 www.mensenlichaam.nl

Onderdeel van het Trivomedia-netwerk