Wat is de Groep Fan Auwerk?

Friesland Friesland

In het noorden van Nederland ligt de provincie Friesland. In de provincie Friesland hebben een aantal mensen een groep gevormd die de Groep fan Auwerk wordt genoemd. De groep wil graag dat Friesland en de van oorsprong Friese gebieden meer met elkaar gaan samenwerken en dat er een groter Fries identiteitsbesef bij mensen wordt aangewakkerd. Mensen moeten zich weer Fries voelen en daar ook trots op zijn. Friesland besloeg lang geleden een groot gebied dat onder andere de provincie Groningen, groot deel van noord-Duitsland en een stukje van zuid-Denemarken omvatte.

De Groep fan Auwerk

De Groep Fan Auwerk is een groep die zich richt op de onafhankelijkheid van de Friese gebieden. De groep wil graag dat de Friezen in de Friese gebieden zich meer bewust worden van hun Friese identiteit en dat ze trots mogen zijn alles wat Fries is. Met de Friese gebieden bedoelt de Groep de gebieden die van oudsher Fries waren. Dit gebied wordt ook wel Groter-Friesland genoemd. De Groep wil graag dat de Friese gebieden bijelkaar worden gevoegd tot één zelfstandige deelstaat. Dit zou volgens de groep in de aankomende 25 jaar mogelijk worden gemaakt. De volgende vier gebieden horen bij de nieuwe Friese deelstaat:

 • Westlauwers Friesland (provincie Friesland)
 • Oostlauwers Friesland (provincie Groningen)
 • Ost-Friesland (Fries deel in Duitsland)
 • Noord-Friesland (Fries deel in Duitsland)

Doel van de Groep fan Auwerk

Het doel van de Groep fan Auwerk is een nieuw Fries deelstaat in Europa. De vier gebieden delen allen veel met elkaar. Qua taal, cultuur en historie zijn ze nauw met elkaar verbonden. De Groep probeert meer Fries besef bij de inwoners te bewerkstelligen door met verscheidene initiatieven te komen. De volgende zijn bedacht en uitgevoerd door de Groep:

 • Fries nummerbord op auto's
 • Postzegels met een Fries landcode
 • Interfriese vlag 
 • Fries identiteit aanvragen

Interfriese vlag

De interfriese vlag is een goudgele vlag die de vier Friese gebieden met elkaar moet verbinden. De Friese vlag heeft verschillende elementen. De nieuwe vlag is van het scandinavische type. De vlag heeft dus een kruis. De kleuren zijn zo gekozen dat deze het beste van alle Friese gebieden laat zien. De pompeblêden (te zien in de provincie Friesland en Groningen) zijn ook verwerkt in de nieuwe vlag en symboliseren de vier Friese gebieden (noord, zuid, west en oost).

De Friese gebieden

De Friese gebeiden bestaan uit allerlei gebieden in Nederland en Duitsland. Deze gebieden waren vroeger meer met elkaar verbonden dan tegenwoordig het geval is. Deze gebieden zijn:

 • Westlauwers Friesland (provincie Friesland)
 • Klein-Friesland / Oostlauwers Friesland (Ommelanden van de provincie Groningen)
 • West-Friesland (de regio in het noorden van de provincie Noord-Holland)
 • Oost-Friesland (de regio in Duitsland tussen Eems en Wezer)
 • Land Wursten (kustregio in Duitsland)
 • Noord-Friesland (Fries deel in het Duitse Sleeswijk-Holstein)
 • Helgoland (Duits eiland voor de Elbemonding)

Fries identiteit

Wat is eigenlijk een Fries identiteit? Voor veel mensen betekent het iets anders. Ook in de Friese gebieden is het niet helemaal duidelijk. In Oost Friesland (Duitsland) noemt men zich Fries. De mensen in dit gebied spreken echter geen Fries meer, maar een taal dat nauw verbonden is met het Gronings. De streektaal in Oost-Friesland wordt Plattdüüts (Platduits) genoemd. In de gemeente Saterland, district Cloppenburg, wordt nog wel het oorspronkelijke Oostlauwers Fries gesproken. Het Fries dat daar nog gesproken wordt, werd vroeger ook in Oost-Friesland en Groningen gesproken. De Friezen in Oost-Friesland voelen een sterk Fries identiteit en noemen hun eigen streektaal niet Platduits maar Oostlauwers Fries. Het Gronings gesproken in Groningen is ook een streektaal gebaseerd op het Oostlauwers Fries. In het noorden van Duitsland wonen de Noord-Friezen. Deze Friezen zijn spreken een variant op het Oostlauwers Fries.

Acties van Groep Fan Auwerk

De groep vindt het belangrijk dat er meer Fries besef komt en heeft daarom allerlei acties bedacht om dat te bewerkstelligen. In Duitsland, het gebied Ost-Friesland, komen er steeds meer Nedersaksische invloeden in het Friese gebied. Een van de kernpunten van de groep is het tegengaan van de Nedersaksen in Ost-Friesland. Auwerk is de Friese benaming voor het Duitse Aurich. Aurich is een plaats gelegen in het noorden van Duitsland, nabij de kuststad Emden.

Laatst aangepast op maandag, 20 november 2017 14:48

Reageer op: "Wat is de Groep Fan Auwerk?"

Anderen lazen ook

© 2016 - 2018 www.mensenlichaam.nl

Onderdeel van het Trivomedia-netwerk