Deens en Nederlands: overeenkomsten

Deense vlag Deense vlag

Het Nederlands en het Deens worden vaak met elkaar vergeleken als zustertalen. Er wordt wel eens gedacht dat het Deens klinkt als het Nederlands (maar dan achterstevoren). Beide talen zijn zogenaamde Germaanse talen. Ze delen veel met elkaar in woordenschat. Met name het Deens heeft veel woorden die uit het Nederduits komen. Het Nederduits was vroeger de taal die gesproken werd in Nederland, Duitsland (met name het noorden), Denemarken en andere landen uit het Scandinavisch gebied. Het was met name de handelstaal tussen de verschillende landen. De handelstaal heeft veel woorden naar het noorden gebracht, maar ook andersom, woorden vanuit het noorden naar Nederland gebracht.

Deens is noord-Germaans

Het grootste verschil tussen Nederlands en Deens is natuurlijk de klassificatie van de twee talen. Deens is een noord-Germaanse taal. Samen met het Zweeds, Noors en het IJslands is Deens ook een noord-Germaanse taal. Nederlands is een west-Germaanse taal. Samen met Duits, Fries en het Engels behoort het Nederlands dus tot de andere tak van de Germaanse talen. De verschillen tussen de twee talen is vooral te zien in de woordenschat en de grammatica. De verschillen zijn echter wel klein.

Fries en Gronings meer overeenkomsten

Deens en Nederduits

In de Hanzetijd (handel tussen landen) was er veel handel tussen Nederland en andere landen. Denemarken had vooral handel met andere Hanzesteden. Kopenhagen was ook een Hanzestad, net als Groningen en Hamburg. In de tijd van de Hanze werd er nog geen Nederlands gesproken zoals we dat nu kennen. Vooral in het noorden van Nederland was er een andere taal die meer communicatie had met het Deens. Dit is tevens ook één van de redenen waarom het Fries en het Gronings meer overeenkomsten vertonen met het Deens dan bijvoorbeeld het standaard Nederlands.

Deens, Zweeds en Noors

Deens, Zweeds en Noors lijken veel op elkaar. Ze zijn alle drie ontstaan uit het Oudnoors. Toch is het zo dat de drie talen niet helemaal aan elkaar gelijk zijn. Deens wijkt het meest van de twee andere talen af. Geschreven Deens is echter bijna hetzelfde als geschreven Noors. Sommige taalwetenschappers opperen zelfs dat Noors een Deens dialect is. Gesproken Noors lijkt niet op gesproken Deens. Gesproken Noors lijkt meer op gesproken Zweeds. De Zweedse taal heeft veel unieke woorden, die niet in het Deens en Noors voorkomen. Noren kunnen zowel Denen als Zweden het beste verstaan. Denen en Zweden hebben het meeste moeite om elkaar te verstaan. Nederlanders en Denen kunnen elkaar doorgaans niet goed verstaan zonder enige kennis te hebben gehad van elkaars taal. De drie Scandinavische talen leken vroeger meer op elkaar dan nu het geval is. De drie talen groeien steeds meer uitelkaar. Tegenwoordig wordt eerder het Engels gebruikt als communicatie taal. Ook wanneer Nederlanders en Duitser met elkaar spreken wordt vaak gekozen voor het Engels.

Deens-Nederlandse feitjes

Welke overeenkomsten zijn er te vinden tussen beide landen? Wanneer je Denemarken en Nederland in één adem noemt kom je misschien wel automatisch uit bij de overeenkomsten in cultuur en landschap. Beide landen zijn zeer individualistisch en kennen veel gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Beide culturen zijn zeer open en tolerant. Qua landschap lijken beide landen ook veel op elkaar. Denemarken is een vlak land, net als Nederland. Qua oppervlakte is Denemarken iets groter dan Nederland.

 • Nederlanders en Denen zijn tolerant
 • Deens en Nederlands behoren tot de Germaanse talen
 • Kopenhagen heeft net als Amsterdam grachten
 • Beide landen doen veel met water
 • Denen en Nederlanders behoren tot de langste mensen van de wereld
 • Nederlanders en Denen doen bijna alles op de fiets
 • Nederland en Denemarken zijn atheïstische landen
 • Denemarken en Nederland hebben een voorbeeld zorgstelsel
 • Nederland en Denemarken behoren bij de rijkste landen ter wereld
 • Nederlanders en Denen zijn volgens vragenlijsten de gelukkigste mensen van de wereld

Bekende Denen

Bekende Denen in Nederland zijn met name te vinden in de voetbalwereld. Veel Denen spelen bij Nederlandse voetbalclubs. Denen die in Nederland wonen kunnen snel de taal spreken. Ook andersom, Nederlanders in Denemarken, leren snel de taal. Bekende Denen in Nederland zijn onder andere:

 • Søren Lerby
 • Morten Nordstrand
 • Nicklas Pedersen
Laatst aangepast op maandag, 26 maart 2018 18:15

Reageer op: "Deens en Nederlands: overeenkomsten"

Anderen lazen ook

© 2016 - 2018 www.mensenlichaam.nl

Onderdeel van het Trivomedia-netwerk