Geloof en homoseksueel: wat mag je als Christenhomo?

Geloof Geloof

Mensen die geloven in God en homoseksueel zijn komen vaak voor moeilijke beslissingen. Wat moet je doen als je homoseksuele gevoelens hebt. Mag je praktiserend homo worden en wat voor consequenties heeft dat? Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit en is homoseksualiteit een zonde? Wat vindt de kerk van mijn seksualiteit en hoe kan ik mijn seksuele identiteit verantwoorden aan God? In dit artikel lees je over homoseksualiteit in relatie tot het christendom. Wat wel en wat niet mag rondom homoseksualiteit ligt aan de interpretaties van de Bijbel. God houdt van iedereen. Houdt Hij ook van jou?

Homoseksuele gevoelens en geloven in God

In Nederland zijn veel mensen religieus. De dominante religie in Nederland is het christendom. Een aanhanger van het christendom wordt een christen genoemd. In het leven van een christen is de Bijbel van zeer grote betekenis. De Bijbel wordt gebruikt als rode draad in het leven. Het moraal en ethische keuzes vinden vaak plaats op basis van de teksten in de Bijbel.

Binnen religieuze gezinnen kunnen problemen ontstaan wanneer een gezinslid homoseksuele gevoelens heeft. Familieleden kunnen, op basis van het christelijk geloof, van mening zijn dat er iets mis is met de homoseksuele familielid. Het is voor christelijke homoseksuelen erg moeilijk om te leven naar de regels en wetten van het christelijk geloof en tegelijk ook de homoseksuele gevoelens te omarmen. Stress, depressie en onbegrip komt vaak voor bij christelijke homoseksuelen. Een persoon die gelooft in God en tegelijk de homoseksuele seksualiteit heeft wordt een christenhomo genoemd.

Homoseksualiteit wel of niet praktiseren?

Eenzaamheid bij een christen homoseksueel: verdriet en stress door sociale afwijzingEen persoon met homoseksuele gevoelens kan de gevoelens praktiseren. Dit betekent dat er actief iets gedaan wordt met de gevoelens. Er moet dan bijvoorbeeld gedacht worden aan het zoeken naar seks en een relatie met een man (bij mannelijke homoseksualiteit) of met een vrouw (bij vrouwelijke homoseksualiteit).

 • Een praktiserende christenhomo zoekt naar een relatie met een persoon. Dit betekent dat er een hechte en intieme band ontstaat tussen twee personen. De persoon in kwestie kiest zelf voor een leven waar een diepgaande relatie, samen met het geloof, onderdeel van is.

Aan de andere kant kan een persoon met homoseksuele gevoelens er ook voor kiezen om de gevoelens niet te praktiseren. Dit betekent in de meeste gevallen een celibatair leven waar gevoelens naar intimiteit worden onderdrukt. Het leven van een celibaat betekent dat er geen fysieke intieme relaties wordt aangegaan. Tevens zal een celibaat geen seks ervaren. Een celibaat kan, net als elke andere christen, wel een persoonlijke relatie aangaan met God. Een celibaat haalt de kracht en steun bij de gemeente waar hij/zij actief is en kan steun en toeverlaat vinden bij God.

 • Een celibatair leven betekent dat er nooit een relatie wordt aangegaan met een ander persoon. De celibaat blijft voor de rest van zijn leven alleenstaand. De persoon in kwestie kiest zelf voor een celibatair leven. Meestal kiest een persoon voor een celibatair leven omdat hij/zij vindt dat het praktiseren van homoseksualiteit op geen enkele manier te verantwoorden is aan God.

Wat moet je als christenhomo doen: relatie of celibatair leven?

Een christenhomo kan zelf de keuze maken wat hij/zij wil doen. De keuze is echter wel bijzonder moeilijk en soms zelf onoverkoombaar. In de meeste gevallen worstelt een persoon eerst zelf lange tijd met zijn/haar homoseksuele gevoelens. Er kan een punt komen dat het alleen niet meer gaat en er hulp wordt gezocht. Een dominee of voorganger kan helpen met de moeilijke vragen rondom de Bijbelse teksten over de homoseksuele daad en de betekenis van die teksten in een moderne samenleving. De volgende vragen worden vaak gesteld:

 • Mag ik van God en van mijn religieuze omgeving homoseksuele gevoelens praktiseren?
 • Ik voel mij heel goed bij een jongen/man. Toch lijkt God het niet goed te keuren: ‘’waarom heb ik die gevoelens dan’’!
 • Ik wil dolgraag van iemand houden en mij geliefd voelen: wat moet ik doen als dat niet mag?
 • Pleeg ik een zonde als ik een relatie begin met een man/vrouw? Wat betekent die zonde voor mij?
 • Diep van binnen vind ik dat er niks met mij aan de hand is. Waarom draait het geloof mij de rug toe?
 • Ben ik nog steeds een goede Christen als ik mijn gevoelens combineer met mijn geloof?
 • Kan ik op latere leeftijd altijd berouw tonen aan God? Kom ik dan alsnog in het paradijs terecht?

Liefde tussen twee mannen: de eenheid van een homoseksuele relatieBovenstaande punten zijn belangrijke vragen voor homoseksuele christenen. De antwoorden op deze vragen kan per persoon verschillen. Er zijn mensen die homoseksualiteit op elk denkbaar vlak afkeuren. Vaak komen hier gevoelens van suppressie, walging en afstoting bij te pas. Voor de christenhomo kan dit zeer confronterend en pijnlijk zijn.

 • Wist je dat zelfmoord bij homoseksuele christenen vaker voorkomt dan zelfmoord bij niet religieuze homoseksuelen. Dit heeft te maken met de stress, sociale druk en psychische vermoeidheid die religieuze dogma’s en de religieuze omgeving hen oplegt.

Anderzijds zijn er ook mensen die een heel andere interpretatie naleven. Deze mensen vinden homoseksualiteit geen zonde en nemen de tijd waarin de Bijbel is geschreven ook mee bij de interpretatie. Bovendien vinden deze mensen dat er in de Bijbel niet geschreven wordt over vrijwillige, liefdevolle en respectvolle homoseksuele relaties. Het is dus niet duidelijk of God een relatie tussen twee mannen of twee vrouwen afkeurt. Het is de mensheid zelf die deze conclusie trekt.

Het gaat in de Bijbel alleen over de daad (seks) tussen twee mannen/vrouwen. Het is niet duidelijk of de daad tussen twee homoseksuele mannen of tussen heteroseksuele mannen die elkaar vergrijpen (aanranden) gebeurt. De interpretaties van de verzen lopen in de meeste gevallen sterk uiteen.

Wat staat er in de Bijbel over homoseksualiteit?

De meeste kerken in Nederland veroordelen het fenomeen homoseksualiteit. In bepaalde kringen is de veroordeling uitermate streng. Er zijn ook kerken en gemeenten die milder omgaan met homoseksualiteit en/of volledig accepteren. Allereerst moet er een verschil worden gemaakt tussen (praktiserende) homoseksualiteit en homofilie.

 • Homoseksualiteit: ‘’het praktiseren van homoseksuele gevoelens. Dit betekent dat een man een andere man lief heeft en dat een vrouw een andere vrouw lief heeft. De liefde tussen twee mannen of twee vrouwen is hetzelfde als de liefde tussen een man en een vrouw. De liefde tussen twee personen van hetzelfde geslacht wordt in de meeste gevallen afgekeurd. Een homoseksueel moet zich compleet onthouden van zijn/haar gevoelens’’.
 • Homofilie: ‘’homoseksuele gevoelens die een persoon heeft gekregen als gevolg van de zondeval. Homofiele personen mogen niet worden gediscrimineerd maar moeten onderdeel worden van de gemeente. Homofielen zijn een blijk van de geschondenheid van de Schepping. Ze worden gezien als een onvolmaaktheid of imperfectie. Een homofiel moet een celibaat leven leiden. Er is geen plaats voor liefde en intimiteit voor de homofiel. De weg van de onthouding is de juiste weg ’’.

Getrouwd koppel: Moderne homoseksualiteit betekent liefdeIn de Bijbel staan een aantal verzen die indirect/direct over het fenomeen homoseksualiteit en homofilie gaan. De verzen gaan niet over moderne homoseksualiteit. In de meeste gevallen wordt er, naar alle waarschijnlijkheid, negatief gesproken over handelingen of vergrijpen tussen twee of meerdere heteroseksuele mannen (homoseksuele handelingen door heteroseksuele mannen). De beschrijvingen van de daden worden in de hedendaagse maatschappij geëxtrapoleerd (doorgetrokken) naar moderne homoseksualiteit, homoseksuele relaties en de homoseksuele identiteit.

Homoseksuele handelingen die negatief in de Bijbel worden beschreven lijken dus eigenlijk te gaan over vergrijpen door heteroseksuele mannen (al is dat niet met zekerheid te zeggen). Ook in de huidige samenleving komen deze vergrijpen voor in gevangenissen en plekken waar seks met een persoon van het ander geslacht niet mogelijk is. Deze vergrijpen (en soms ook vrijwillige relaties) komen bij zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen voor.

Interpretatie van de Bijbel en homoseksualiteit

Interpretatie van de Bijbel is veelal foutief als er een één op één relatie wordt gelegd met de teksten uit de Bijbel in de moderne samenleving. Er moet altijd aan de tijdgeest worden gedacht bij het lezen van eeuwenoude teksten. Voor veel mensen is het vanzelfsprekend om niet alles wat in de Bijbel staat letterlijk te nemen. Toch zijn er ook christelijke groeperingen die pleiten voor een directe interpretatie en direct gebruik van de verzen in de huidige samenleving.

Interpretatie 1: ''De Bijbel is het onfeilbare Woord van God. We moeten daarom alles letterlijk nemen en de Bijbel als fundament gebruiken voor het leven op Aarde. De Bijbel tegenspreken heeft geen zin. De teksten in de Bijbel is het directe woord van God en zoals God het bedoelt heeft. De mens heeft geen invloed gehad op de waarheid van het woord van God. Hij weet wat goed voor ons is''.

Bovenstaande interpretatie is de meest fundamentalistische interpretatie van de Bijbel. Christenen die deze interpretatie volgen, keuren in de meeste gevallen homoseksuele praxis en homofilie af: ''het is een zonde en kan niet worden goedgekeurd''. Waarom juist de homoseksuele praxis als kernfundament (en vaak ook als kernzonde) wordt gebruikt is niet helemaal duidelijk. In de Bijbel staan naast de Tien Geboden maar liefst 613 geboden en verboden die niet meer worden gebruikt en/of nageleefd. Hier vind je een korte overzicht van een aantal verzen die ook door fundamentalistische christenen niet meer worden gebruikt.

 • Exodus 21: vers 15: ''zo wie zijn vader of zijn moeder slaat, die zal zekerlijk gedood worden''
 • Exodus 21: vers 17: ''wie ook zijn vader of zijn moeder vloekt, die zal zekerlijk gedood worden''
 • Exodus 31: vers 15: ''wie op den sabbatdag arbeid doet, zal zekerlijk gedood worden''
 • Deuteronomium 22: vers 11: ''gij zult geen kleed van gemengde stof aantrekken, wollen en linnen tegelijk''
 • Leviticus 21: vers 9: ''als nu de dochter van enigen priester zal beginnen te hoereren, zij ontheiligt haar vader; met vuur zal zij verbrand worden''
 • Leviticus 21: vers 5: ''zij zullen op hun hoofd geen kaalheid maken, en zullen den hoek van hun baard niet afscheren, en in hun vlees zullen zij geen sneden snijden''

Shelby Spong: Christen die zich inzet voor meer gelijkwaardigheid en respect jegens minderhedenInterpretatie 2: ''De Bijbel is het Woord van God. De Bijbel is echter wel geschreven en geïnterpreteerd door de mensheid zelf. Daarnaast is het woord van God lange tijd niet op schrift gedrukt. Het woord van God (via Abraham) is maar liefst 900 jaar via verhalen (mond op mond) doorgegeven voordat het daadwerkelijk op schrift kwam. Het is zeer aannemelijk dat in die tijd door verschillende attitudes, tekortkomingen in begrip en vooroordelen het woord van God gekleurd en veranderd is. Wie de Bijbel wil begrijpen moet daarom rekening houden met de tijdgeest en menselijke tekortkomingen tijdens het vastleggen van het woord van God''.

De tweede interpretatie is progressiever van aard. Er wordt nu rekening gehouden met de tijdgeest. Tevens wordt er rekening gehouden met de verschillende menselijke fouten die het Bijbels verhaal door de jaren heen een iets andere wending of lading heeft gegeven.

Interpretatie 3: ''De Bijbel is het Woord van God. We moeten rekening houden met menselijke fouten en menselijke invloeden tijdens het vastleggen van de teksten (hoofdstukken) in de Bijbel. Tijdens de interpretatie gebruiken we het gevoel uit ons hart. Dit betekent dat sommige passages als absolute waarheid wordt gezien omdat ze de liefde van God vertegenwoordigen. Verzen die niet in een moderne samenleving horen worden niet gebruikt. Deze verzen waren duizenden jaren geleden wellicht relevant. De Geest van de mens evolueert (God zelf niet). Door deze evolutie komt men dichter tot God. Het resultaat is liefde voor de medemens en liefde voor God''.

De derde interpretatie is het meest progressief. Bij deze interpretatie kijken we vooral naar de liefde van God. Tevens houden we rekening met de tijdgeest en met de menselijke fouten. De Bijbel wordt toegepast in de moderne samenleving. Dit betekent dat eeuwenoude wetten en zonden niet meer worden gehanteerd. Ook de liefde tussen homoseksuele mannen en vrouwen moet worden geaccepteerd. Bij de meest progressieve interpretatie wil men de menselijke hypocrisie van de fundamentalisten aanpakken.

In het onderstaand overzicht zijn Bijbelse verzen te vinden die over een vorm van de homoseksuele daad spreken. Waarschijnlijk zijn deze daden uitgevoerd door heteroseksuele mannen, echter valt dat nooit met zekerheid te zeggen. Buiten onderstaande passages wordt homoseksualiteit her en der kort genoemd. In totaal wordt er in de Bijbel 0.03% van alle verzen gesproken over homoseksualiteit.

 • Genesis 19: 1-13
 • Leviticus 18: 22
 • Corinthiërs 6: 9
 • Romeinen 1: 26-27

Is de homoseksuele daad dan toch geen zonde?

Is verandering voor jou mogelijk? Is jouw geloof sterk genoeg?De interpretatie van de Bijbel is voor veel mensen verschillend. Mensen zijn gewend geraakt aan de verschillende doctrines (en dogma’s) die het geloof hen heeft geleerd. Een bekend dogma is de zonde van de homoseksuele daad. In verschillende hoofdstukken en verzen is te lezen dat de homoseksuele daad wordt afgekeurd. ''Seks tussen twee mannen wordt gezien als een gruwelijk vergrijp''. 

Veel mensen kunnen de beschrijvingen van de homoseksuele praxis echter niet rijmen met moderne homoseksualiteit. De uitvoering van de homoseksuele daad zoals te lezen in Corinthiërs (hoofdstuk 6, vers 9) gaat niet over het hedendaags homoseksuele leven. Men kan lezen over de gruwelijkheden, verkrachtingen en vergrijpen. Er wordt niet  gesproken over moderne homoseksualiteit waar liefde, compassie, intimiteit en stabiele relaties bij horen. Hier moet rekening mee worden gehouden bij het lezen van de Bijbel.

 • Homoseksuele daad uit de oudheid: vergrijpen tussen en door mannen uit lust en dominantie. Het werd gebruikt om het ego en status te vergroten.
 • Moderne homoseksualiteit: relaties tussen twee personen van hetzelfde geslacht waar liefde, romantiek, intimiteit en het ''onvoorwaardelijk houden van'' tot de kerneigenschappen wordt gerekend. Moderne homoseksualiteit is hetzelfde als moderne heteroseksualiteit.

Wat als de homoseksuele daad wel een zonde is?

Christenen die ontdekken dat ze eigenlijk homoseksueel zijn krijgen van alle kanten advies en inlichtingen. Het advies komt in de meeste gevallen uit de religieuze hoek. Het kan gebeuren dat er verteld wordt dat het niet mogelijk is en niet geaccepteerd wordt om homoseksuele praxis uit te voeren. Misschien wordt er gezegd dat het fout en gruwelijk is: ''God heeft jou niet zo gemaakt. Deze lifestyle heb je zelf gekozen''.

Wie berouw toont kan zichzelf herstellen en komt weer op het juiste pad terecht. Het pad dat jou uiteindelijk zal leiden naar het paradijs. Berouw uiten naar God betekent dat je de zonde voor altijd achter je laat. Je hebt dan de keuze om een heteroseksueel leven aan te gaan. Het woordje keuze is hier erg belangrijk. Hebben homoseksuele christenen een keuze?

Diep van binnen weten homoseksuelen dat het geen keuze is

De liefde van God geldt voor iedereenHeeft God je geschapen als homoseksueel of ben je door de sociale omgeving een homoseksueel geworden? Het antwoord op deze vraag is nog altijd niet helemaal duidelijk. Het lijkt er echter sterk op dat mensen als homoseksueel worden geboren. Hetzelfde geldt voor mensen die heteroseksueel zijn. Homoseksuelen (en heteroseksuelen) rapporteren zelf ook dat ze het gevoel hebben dat er nooit sprake was van een keuze. Er is nooit een moment geweest dat iemand bij zichzelf dacht: ''ik kies voor een homoseksueel/heteroseksueel leven''. De geaardheid lijkt altijd al aanwezig te zijn geweest. De ontwaking van de seksuele geaardheid vindt meestal plaats rond de 12 jarige leeftijd. 

Jonge homoseksuelen hebben veelal de neiging om hun gevoelens en hun seksualiteit te onderdrukken. Ze weten dat er een negatief stigma bestaat rondom homoseksualiteit. Christelijke homoseksuelen komen voor extra moeilijkheden door het geloof. In de twintiger jaren, wanneer de persoon volwassen is geworden en een stabiele sociale kring is ontstaan, vindt er bij homoseksuelen een herontdekking plaats van de seksualiteit. Christelijke homoseksuelen maken dan vaak een moeilijke beslissing : onderdrukking of acceptatie

Is een homoseksueel leven een leven vol drugs, alcohol en seks?

Wat als iemand er voor kiest om zijn of haar eigen homoseksuele gevoelens niet langer meer te onderdrukken? Wat gebeurt er als iemand praktiserend homoseksueel wordt? Vaak zijn familieleden bang dat er dan voor een lifestyle wordt gekozen waar drugs, alcohol en seks centraal staat. Men is bang dat de persoon niet gelukkig kan zijn in een homoseksueel leven en dat de persoon in kwestie zijn christelijk geloof verliest. Familieleden kunnen angst hebben voor de toekomst. Familieleden komen voor de volgende vragen te staan:

 • Komt mijn kind nog wel in het paradijs terecht?
 • Jezus is gestorven voor onze zonde. Is zijn opoffering voor niks geweest?
 • Laat ik een zonde toe in mijn huis als mijn homoseksuele zoon/dochter een relatie krijgt?
 • Hoe moet ik het verantwoorden aan mijn God als ik de gevoelens van mijn kind accepteer?
 • Is het mijn fout dat mijn zoon/dochter homoseksueel is geworden? Moet ik het boetekleed aantrekken?

Is liefde een keuze?

Liefde komt uit je hartIs het een reële keuze om als homoseksueel jezelf te onthouden van liefdevolle relaties, intimiteit en compassie? Kunnen mensen deze keuze daadwerkelijk maken of is die keuze slechts een pseudokeuze? Vanuit de psychologische hoek is het onderdrukken van liefde en romantiek zeer schadelijk voor geest en lichaam. Stress, depressie en een negatief zelfbeeld komt al snel om de hoek kijken. Mensen die zichzelf onthouden van liefdevolle relaties raken veelal in een diep dal van eenzaamheid en neerslachtigheid. 

 • Homoseksualiteit is volgens de wetenschap een variant op de menselijke seksualiteit. Ook heteroseksualiteit en biseksualiteit is een variant. Homoseksualiteit is geen psychiatrische afwijking en kan niet worden behandeld.

Via gebed komen homoseksuele christenen vaak tot rust met hun seksualiteit. De persoonlijke relatie die ze met God hebben geeft ze kracht met de vaak moeilijke worstelingen. Christelijke homoseksuelen maken vaak een keuze op basis van wat hun eigen gevoel zegt. Men maakt de beslissing vanuit het hart. Vaak zegt het hart dat het zoeken naar een mooie en stabiele relatie met een man of vrouw goed is. Ook helpt het om te bidden en advies te vragen bij God zelf. Uiteindelijk weet God alleen wat goed is: dit geldt ook voor homoseksuele christenen.

Uit de vele testimonials van christelijke homoseksuelen blijkt dat God wil dat iedereen gelukkig wordt. Ook christelijke homoseksuelen hebben recht op liefde en geluk. Ze vinden die liefde bij een partner met wie ze een stabiele, respectvolle en mooie relatie opbouwen. De liefde van God, het christelijk geloof en de liefde van een partner kan in het leven van een christenhomo een harmonieuze eenheid vormen. Liefde onderdrukken is onmenselijk: wie liefde geeft, zal liefde ontvangen.

Laatst aangepast op woensdag, 22 november 2017 09:58

Reageer op: "Geloof en homoseksueel: wat mag je als Christenhomo?"

Anderen lazen ook

© 2016 - 2018 www.mensenlichaam.nl

Onderdeel van het Trivomedia-netwerk