Homoseksualiteit: feiten en fabels

Homoseksualiteit: feiten en fabels

We kennen allemaal natuurlijk wel een aantal homoseksuelen. Op het werk, in de familie of in de vriendenkring: homoseksuelen zijn overal. Ongeveer één op de tien heeft homoseksuele gevoelens. In Nederland wordt homoseksualiteit geaccepteerd maar in veel andere landen op de wereld ligt dat anders. Met name culturen in Afrika en in het Midden-Oosten hebben grote moeite met homoseksualiteit. Sommige mensen denken dat de homoseksuele identiteit is aangeleerd, andere menen juist dat het een aangeboren eigenschap is. Wat weten we over homoseksualiteit. Wat zijn de feiten en wat zijn de fabels? Wat leert de wetenschap ons? Leer meer over homoseksualiteit.

Homoseksualiteit is aangeleerd gedrag: feit of fabel?

Ben je nou homo gemaakt of ben je als homo geboren? De meningen zijn verdeeld over dit onderwerp. Vroeger ging men er automatisch vanuit dat je homo bent geworden door invloeden vanuit je sociale omgeving. Men dacht dat de schuld vooral lag bij de ouders van het kind. De moeder zou veel te streng en bazig zijn geweest en de vader was er niet voor het kind. Homoseksuelen zouden door de jaren heen een verkeerd rolpatroon zijn opgelegd door de ouders. De bekende psychoanalyticus Sigmund Freud had ook zijn ideeën over homoseksualiteit. Volgens Freud werden jongens homoseksueel doordat ze een gestoorde oedipale ontwikkeling hadden met een fixatie in het anale stadium.

Tegenwoordig heeft men de mogelijkheid om in de hersenen te kijken van mensen zonder te hoeven snijden of opereren. Wetenschappers kunnen met behulp van scans de hersenen in kaart brengen. De hersenen zijn extreem complex en bevatten nog veel mysteries. Toch zijn er al wetenschappers die denken dat ze bron van homoseksualiteit hebben gevonden. Een van de wetenschappers is Dick Swaab. De bekende professor heeft ook een boek geschreven waar dit onderwerp wordt behandeld. Het boek heet Wij zijn ons brein.

Swaab vertelt dat homoseksuele mannen een ander soort brein hebben dan heteroseksuele mannen. Het brein van de homoseksuele man lijkt meer op het brein van de heteroseksuele vrouw. Het gaat natuurlijk niet om het hele brein. Het gaat slechts om een zeer klein structuurtje genaamd hypothalamus. Bij homoseksuele mannen is de hypothalamus ongeveer twee keer zo groot dan bij heteroseksuele mannen. Homoseksuele vrouwen (lesbisch) hebben een hypothalamus die ongeveer net zo groot is als heteroseksuele mannen. Volgens Swaab levert deze ontdekking bewijs dat homoseksualiteit niet is aangeleerd maar aangeboren gedrag is. Het lijkt er dus op dat je als homoseksueel wordt geboren maar helemaal zeker is dat nog niet. Onderzoek blijft zich ontwikkelen. Conclusie: waarschijnlijk een fabel. 

Je kunt aan iemand zien/horen dat hij/zij homoseksueel is: feit of fabel?

Is het mogelijk om aan iemand te zien of hij/zij homoseksueel is? Misschien heb je wel eens gehoord van een gaydar. Het is een term die gebruikt wordt door sommige homoseksuelen. Een gaydar is een samenvoeging van de woorden gay en radar. Homoseksuelen zouden sneller aan andere mensen kunnen zien of het een homo's is of niet. Waar precies op gelet wordt tijdens het scannen met de gaydar is niet duidelijk. Wel wordt er vaak gezegd dat de ogen belangrijk zijn. Hoe kijkt iemand mij aan als ik met hem/haar in gesprek ben? Homoseksuelen zeggen vaak dat de ogen veel verraden. Homo's zouden net iets langer staren dan heteroseksuelen.

Ook lichaamshouding en stem lijkt belangrijk te zijn. Misschien heb je wel eens gehoord van een gayloopje. De term heeft een beetje een negatieve connotatie. Het houdt in dat mannelijke homoseksuelen anders lopen dan heteroseksuele mannen en dat lesbische vrouwen anders lopen dan heteroseksuele vrouwen. Waar het verschil precies zit is niet duidelijk. Als we het hebben over de stem valt er wel iets zinnigs te zeggen. Uit een onderzoek van de taalkundige Janet Pierrehumbert van de Northwester University kwam naar voren dat men zeer snel kon bepalen of iemand homoseksueel is of niet door naar de stem te luisteren. Homoseksuele mannen maken klinkers langer dan heteroseksuele mannen. Hoe het precies in Nederland werkt is niet bekend want het onderzoek was uitgevoerd in het Engels. In het Engels is het al langer bekend dat je homoseksuelen kunt herkennen aan de manier van spreken. Er is zelfs een term voor het accent dat homoseksuelen gebruiken: de zogenemaamde gay lisp. Conclusie: deels een feit.

Homoseksuelen lever langer dan heteroseksuelen: feit of fabel?

Het lijkt misschien een beetje vreemde titel maar ook hier is onderzoek naar gedaan. Voordat het aidsvirus nog niet goed onderdrukt kon worden stierven homomannen veel vroeger dan heteroseksuele mannen. Het virus verspreide zich zeer snel en veel mannen raakte besmet. Vanaf de jaren 90 is het virus goed te onderdrukken met medicijnen. Tegenwoordig sterven homoseksuele mannen die besmet zijn met het virus niet eerder. De cijfers zijn zelfs omgedraaid. Homoseksuele mannen worden gemiddeld ouder dan heteroseksuele mannen. Helaas geldt het niet voor lesbische vrouwen. Lesbische vrouwen hebben de hoogste sterftekans en sterven gemiddeld dus eerder dan heteroseksuele vrouwen.

De cijfers zijn afkomstig uit Denemarken. De Denen konden de sterftecijfers van hetero's en homo's vanaf 1989 goed bijhouden omdat er vanaf die tijd een officieel partnerschap werd ingevoerd voor homo's en lesbiennes. Conclusie: homoseksuele mannen wel, homoseksuele vrouwen niet.

Nog meer feiten en fabels

Om het lijstje wat beknopter te maken vind je achter elke stelling direct het antwoord. Laat je verrassen door de uitkomsten.

  • Op de wereld zijn meer mannen dan vrouwen besmet met het HIV virus: Fabel. Er zijn meer vrouwen besmet met het HIV virus.
  • Homoseksualiteit komt ook voor bij dieren: Feit. Er zijn meer dan 1500 diersoorten bekend die ook homoseksueel gedrag vertonen.
  • Kinderen van homoseksuele koppels zijn gelukkiger: Feit. Uit een Australisch onderzoek kwam naar voren dat kinderen die opgroeien met twee vaders of twee moeders gelukkiger zijn. Het bleek dat twee vaders of twee moeders minder vaak ruzie maken. 
  • Homoseksuele mannen kiezen vaker zorgopleidingen. Lesbiennes vaker iets technisch: Feit. Uit een groot onderzoek naar de levensstijl van homo's en lesbiennes bleek dat homo's vaker een beroep kiezen in de zorg, de kunsten of talen. Lesbiennes zijn vaker te vinden in de ICT wereld of kiezen een techniekopleiding. 
  • Heteroseksuele mannen zijn vaker hoger opgeleid dan homoseksuele mannen: Fabel. Het is juist andersom. Gemiddeld genomen zijn homoseksuele mannen hoger opgeleid dan heteroseksuele mannen.
  • Homoseksuelen zijn vaker alleenstaand: Feit. Ongeveer 68% van de homoseksuelen uit een groot onderzoek naar levensstijl bleek een relatie te hebben. Dit was bij heteroseksuelen een stuk hoger: 80%. Homoseksuelen zijn dus vaker alleenstaand. 
  • Autochtone Nederlanders staan minder afwijzend tegenover homoseksualiteit dan allochtone Nederlanders: Feit. Uit het Rotterdams Jeugdmonitor van het jaar 2003/2004 onder 10.000 jongeren kwam naar voren dat allochtone Nederlanders meer moeite hebben met homoseksualiteit dan autochtone Nederlanders.
  • Homoseksualiteit is iets nieuws en kan gezien worden als een trend: Fabel. Het is bekend dat in de Egyptische oudheid en in het Oude Rome homoseksualiteit ook al bestond. Homoseksualiteit is net zo oud als de mensheid zelf.

Reageer op: "Homoseksualiteit: feiten en fabels"

Anderen lazen ook

© 2016 - 2018 www.mensenlichaam.nl

Onderdeel van het Trivomedia-netwerk