Betekenis HbA1c bloedonderzoek en normale waarden labuitslag

Bloedsuiker bepalen Bloedsuiker bepalen

Voor een HbA1c bloedonderzoek wordt door een arts of ander medisch specialist bloed afgenomen en naar een laboratorium gestuurd. Het bloed kan hier worden onderzocht op de verschillende aanwezige bestanddelen in het bloed. Met de uitslag kan de arts een goed beeld vormen van de algehele gezondheid van een persoon. Een van de aangevraagde onderzoeken kan zijn de HbA1c waarde bepaling. HbA1c is een binding tussen glucose en hemoglobine (Hb, een eiwit in het bloed, dat het bloed de rode kleur geeft). Is er meer glucose in het bloed aanwezig dan zal er meer HbA1c ontstaan. Deze binding blijft ongeveer 2 maanden intact en zal zal pas worden verbroken als de rode bloedcel doodgaat en wordt afgebroken.

Als je bijvoorbeeld diabtes hebt kan het HbA1c-gehalte in je bloed worden gemeten. Deze meting geeft een goed beeld van het gemiddelde glucosegehalte in het bloed in de voorgaande weken (2 - 3 maanden). Het is belangrijk te weten dat een HbA1c waarde iets heel anders is dan de bloedglucosewaarden die je zelf meet met de bloedglucosemeter.

Wat zijn goede HbA1c waarden?

Wat zijn goede HbA1c waarden voor mannen, vrouwen en kinderen?

Mannen en vrouwen:

  • Met diabetes < 53 mmol/mol (Dit betekent minder dan 53 mmol/mol.)
  • Zonder diabetes tussen 20-42 mmol/mol

Kinderen:

  • Met diabetes < 58 mmol/mol (Dit betekent minder dan 53 mmol/mol.)
  • Zonder diabetes tussen 20-42 mmol/mol

Wat is mmol/mol?

De HbA1c waarden werden vroeger in procenten uitgedrukt, maar al vele jaren in mmol/mol. Hier staat eigenlijk millimol per mol. Een mol is een maateenheid voor een aantal deetljes van een bepaalde stof. Er wordt in dit geval aangegeven hoeveel deeltjes A1c aanwezig zijn in het totaal aan hemoglobine.

Mijn HbA1c is goed maar ik voel mij niet goed

Een HbA1c waarde is een gemiddelde over een bepaalde periode. Heb je in deze periode hyper's en hypo's gehad dan kan er toch een goede gemiddelde waarde uitkomen. De algemene streefwaarde is minder dan 53 mmol/mol, maar deze waarde is een algemene waarde. Voor een goede interpretatie van suikerspiegels/bloedsuikerwaarden is het altijd belangrijk dit te bespreken met je behandelaar/arts/diabetesverpleegkundige. Het kan voorkomen dat voor jouw specifieke toestand andere streefwaarden worden afgesproken.

In uitzonderlijke gevallen kan een vals-normale uitslag worden gemeten, bijvoorbeeld bij mensen die aan extreme bloedarmoede (anemie) lijden. In dit geval worden de rode bloedcellen sneller afgebroken dan normaal, waardoor de HbA1c normaal lijkt, maar niet normaal is.

Laatst aangepast op maandag, 19 maart 2018 21:47

Reageer op: "Betekenis HbA1c bloedonderzoek en normale waarden labuitslag"

Anderen lazen ook

Medische informatieā€¦
Dit is geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.

Ā© 2016 - 2018 www.mensenlichaam.nl

Onderdeel van het Trivomedia-netwerk