Betekenis BSE bezinking bloedonderzoek

bloedprikken BSE bloedprikken BSE

Dagelijks worden er vele bloedonderzoeken aangevraagd door huisartsen en andere medisch specialisten. Een van deze onderzoeken is de BSE (bezinking). Wat is de betekenis van BSE en wat zijn normale waarden. BSE is de afkorting voor: bezinkingssnelheid erytrocyten, het geeft aan hoe snel rode bloedcellen (erytrocyten) naar beneden zakken in een buisje. Deze snelheid geeft aan of er mogelijk sprake is of is geweest van een ontsteking of ontstekingsproces in het lichaam. BSE wordt in de meeste gevallen aangevraagd om te bepalen of er een sprake is van een ontsteking in het lichaam in combinatie met andere onderzoeken. Voor een betere nauwkeurigheid wordt naast een BSE ook vaak een CRP waarde bepaling aangevraagd bij het laboratorium.

BSE bezinking onderzoek

Voor het bepalen van de bezinking BSE wordt bloed afgenomen door bijvoorbeeld de huisarts, medisch specialist, keuringsarts, verloskundige of laboratoriummedewerker. Voor de bepaling is een buisje bloed nodig, dit wordt vrijwel altijd afgenomen uit de arm. (Soms is bloedafname uit de arm niet mogelijk en wordt een andere plaats gekozen om bloed af te nemen.) Om te zorgen dat het bloed niet stolt (met gestold bloed kan geen BSE worden bepaald) wordt het afgnomen bloed onstolbaar gemaakt met een speciaal antistollingsmiddel (vaak al aanwezig in het buisje) dit antistollingsmiddel heet EDTA (ethyleendiaminetetra-azijnzuur). Er wordt soms gesproken van EDTA-bloed of "een EDTA prikken". Het bloed wordt onderzocht in een laboratorium, hier wordt de snelheid gemeten waarmee de rode bloedcellen (erytrocyten) in een buisje met het afgenomen bloed naar beneden zakken. Deze snelheid zegt iets over een mogelijk aanwezige ontsteking in het lichaam. In het buisje zakken de rode bloedcellen naar beneden door de zwaartekracht, na een bepaalde tijd is een schifting zichtbaar tussen het plasma (een doorzichtige, lichtgele vloeistof) en de rode bloedcellen onder in het buisje. Door de afstand te meten van het plasma kan een waarde worden gegeven. De lengte van de plasmakolom (het bovenste deel) wordt gemeten en de uitslag in mm/uur.  

Wanneer vraagt een arts een BSE aan?

Een BSE wordt aangevraagd als er mogelijk sprake is van een ontstekingsproces in het lichaam. Door de BSE meerdere keren aan te vragen kan het ziekte verloop worden bekeken en kan worden gekeken naar bijvoorbeeld het effect van een medicijn. Hiervoor moet je wel meerdere keren terug komen voor bloedafname (bloedprikken).

Wat zegt de waarde?

Bij gezonde mensen zinken de rode bloedcellen met een lagere snelheid dan bij ongezonde mensen met een infectie/ontsteking. De snellere daling van de rode bloedcellen in het buisje wordt veroorzaakt door de aanwezige acute-fase eiwitten. Dit is een eiwit dat bij een ontsteking  in concentratie stijgt in het bloedplasma. De snellere daling zal resulteren in een langere kolom plasma, na een uur bezinken en dus een hogere BSE waarde.   

Wat zijn normale BSE waarden?

LeeftijdscategorieNormaalwaarden
Kind beneden 10 jaar oud 3-13 mm/uur
Vrouw beneden 50 jaar oud <20 mm/uur
Vrouw boven 50 jaar oud <30 mm/uur
Vrouw, 7-9 maanden zwanger <30 mm/uur
Man beneden 50 jaar oud <15 mm/uur
Man boven 50 jaar oud <20 mm/uur

 

- Afwijkende waarden kunnen duiden op mogelijk aanwezige ontstekingen in het lichaam. Een arts kan deze gegevens uitstekend interpreteren.

Is een BSE bepaling betrouwbaar?

Een BSE waarde is betrouwbaar maar geeft een vertraagd beeld van mogelijk aanwezige ontstekingen in het lichaam. Dit komt doordat het lichaam enige tijd nodig heeft deze eiwitten aan te maken, maar ook om de eiwitten weer af te breken. Voor een meer nauwkeurig onderzoek kan ook de aanwezigheid van een specifiek acute-fase eiwit worden gemeten. Een van de acute-fase eiwitten is het C-reactief proteïne (CRP). (Proteïne = eiwit) Een CRP bepaling is naast de BSE bepaling ook een vaak aangevraagd bloedonderzoek. Meer over: Wat is de betekenis van CRP waarde bepaling in bloed?

Hoe lang duurt het tot de labuitslag binnen is?

Nadat bloed is afgenomen wordt het bloed vaak naar een extern laboratorium gestuurd. Hier vindt het bloedonderzoek plaats. Omdat de BSE bepaling vaak tegelijk met andere bepalingen wordt aangevraagd kan het langer duren voordat de complete labuituitslag binnen is. De huisarts kan vaak een goede indicatie geven wanneer de labuitslag binnen is. Vaak neemt de huisarts contact met je op over de uitslag en eventueel vervolgonderzoek/behandeling.

Laatst aangepast op maandag, 20 november 2017 12:23

Reageer op: "Betekenis BSE bezinking bloedonderzoek"

Anderen lazen ook

Medische informatie…
Dit is geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.

© 2016 - 2018 www.mensenlichaam.nl

Onderdeel van het Trivomedia-netwerk