Chakrapunten: wat zijn dat?

Buddha Buddha

Chakrapunten zijn speciale punten op het lichaam die energie kunnen verspreiden. Deze zeven verschillende punten bevinden zich overal op het lichaam: van kruin tot staartbeen. Er wordt beweerd dat chakrapunten geopend en gesloten kunnen worden. Wanneer er een goede balans is tussen de verschillende chakra punten zit je lekker in je vel en ben je stabiel. Chakrapunten kunnen zowel teveel gesloten als overactief zijn. In beide gevallen zal dat resulteren in een onbalans. Lees hier over verschillende chakrapunten en wat het allemaal betekent. Wat is jouw sterkste chakra en hoe zorg je dat andere chakrapunten beter in balans komen?

De chakrapunten in het lichaam

Er zijn een aantal chakrapunten te noemen die zich verspreiden over het lichaam. Deze zeven verschillende chakrapunten staan elk bekend om de specifieke eigenschappen. In Nederland en Vlaaderen is nog niet heel veel bekend over de werking van chakra. In het verre Oosten is dat echter een heel ander verhaal. De energiestromen door het lichaam kennen elk ook een bijzondere kleur. Ontdek in dit artikel een korte samenvatting over de verschillende chakrapunten in het lichaam van de mens. Houd er natuurlijk wel rekening mee dat het gaat om een spirituele denkwijze. Of chakrapunten ook echt bestaan valt te betwijfelen.

Chakrapunt - Wortelchakra

De wortelchakra heeft te maken met het fysieke en het gevoel dat je er bent. Het representeert een gemakkelijk en welbehagen gevoel. Wanneer de wortelchakra goed geopend is voel je je stabiel, veilig en geaard. Je hebt het gevoel dat je bent waar je bent en weet wat je wil. Vooral het gevoel van het hier en nu is van essentieel belang. Wanneer de wortelchakra geopend is heb je het gevoel dat je in een sterke connectie staat met het fysieke lichaam. Een wortelchakra dat niet actief genoeg is (teveel is gesloten) kan resulteren in een nerveus gevoel. Ook een bang en wispelturig levenstijl is kenmerkend voor mensen met een onderactieve wortelchakra. Een overactief wortelchakra resulteert in hebberig gedrag en een zeer materialistische kijk op de wereld.

Chakrapunt - Sacraalchakra

Het tweede chakrapunt wordt sacraalchakra genoemd. Dit punt heeft alles te maken met je gevoel en seksualiteit. Wie een goed werkende sacraalchakra heeft zit lekker in zijn/haar vel. Een balans in emotie is kenmerkend voor een normale sacraalchakra. Dit betekent dat je open staat voor intimiteit, passie en levenslust hebt. Je hebt zin om mensen te ontmoeten en je voelt je fijn bij anderen. Wie weinig emoties vertoont, erg stijf is in reacties en zichzelf vaak remt kan een gesloten of onderactief sacraalchakra hebben. Een overactief sacraalchakra werkt precies andersom. Veel losbandigheid en hevig emotioneel reageren zijn kenmerken van een hyperactieve sacraalchakra.

Chakrapunt - Navelchakra

Het derde chakrapunt is de navelchakra. Het draait hier vooral om je gedrag in een groep. Hoe voel jij je in een groep en hoe doe je in een groep. Welke rol neem je aan bij veel andere mensen en hoe adequaat reageer je op prikkels vanuit de groep. Een normaal werkend navelchakra betekent dat je de controle hebt en controle voelt in een groep. Je weet wat je rol is en je laat die rol ook met trots zien. Wie een geboren leider is weet dat van zichzelf en is daar trots op. Een geboren volger weet dat ook van zichzelf. Iemand die niet weet wat hij/zij is kan een onderontwikkelde navelchakra hebben (onderactief). Dit betekent vaak besluiteloosheid en het niet weten wat je moet doen in verschillende contexten met verschillende mensen. Welke rol neem ik aan en wat wordt er van mij verwacht? Een onderontwikkelde navelchakra kan ook betekenen dat je het niet eens bent met je rol in een groep. Vaak komt er dan jaloezie en achterdocht bij kijken. Mensen met een te sterke navelchakra kunnen te dominant, hypocriet en egoïstisch zijn naar andere mensen.

Chakrapunt - Hartchakra

Het vierde chakrapunt is de hartchakra. Bij de hartchakra draait het allemaal om affectie, liefde en het aardig zijn. Wanneer je hartchakra normaal werkt ben je open, vriendelijk en toon je compassie. Je hebt vrienden die om je geven en ook zelf ben je open-minded en begripvol. Je kunt je verplaatsen in andermans gevoelens. Wie een onderactief hartchakra heeft kan afstandelijk en koel reageren. Met name wanneer het om empathie en affectie gaat reageren mensen met een onderactief hartchakra terughoudend. Een overactief hartchakra werkt precies andersom. Mensen zijn dan veel te amicaal en kunnen mensen verstikken in hun liefde. Opdringerig gedrag en zelfzuchtigheid liggen dan al snel op het pad.

Chakrapunt - Keelchakra

Het vijfde chakrapunt is de keelchakra. Bij de keelchakra draait het om expressie van jezelf. Wie ben jij als persoon? Wanneer de keelchakra op een normale, gezonde manier is geopend kunnen en durven mensen zich te uiten. Wees jezelf en wees daar ook trots op. Dit kun je doen door middel van kleding, je bij een bepaalde groep voegen of bijvoorbeeld via studie of op een artistieke manier. De keelchakra laat je identiteit zien en laat andere mensen zien waar je voor staat. Een gesloten keelchakra resulteert in een introvert levenspatroon. Je bent stil en terughoudend. Je bent de grijze muis in een gezelschap. Aan de andere kant zijn er ook mensen met een overactieve keelchakra. Vaak resulteert dit in rebels gedrag en dominante gedragingen. Je kunt dan slecht luisteren en houdt mensen snel op afstand door buitensporig gedrag.

Chakrapunt - Derde Oog

Het zesde chakrapunt is de derde-oogchakra. Dit heeft te maken met fantasie en intuïtie. Mensen zijn van nature geneigd om te fantaseren en om een toekomstbeeld in te kunnen beelden. Ook veranderingen in beelden zijn makkelijk te visualiseren. Een voorbeeld is het denkbeeld dat tot stand komt wanneer mensen beginnen te denken met: ''wat als''. Een onderactief zesde chakrapunt neigt tot het teveel vertrouwen op autoriteiten en een fantasieloos bestaan. Ook raken mensen met weinig fantasie snel in de war doordat er nooit echt goed, en van verschillende invalshoeken, over bepaalde zaken is nagedacht. Een overactief derde-oogchakra kan mensen teveel laten fantaseren. In een fantasiewereld leven is niet gewenst en levert niets op. Wanneer fantasieën de vrije loop krijgen kunnen hallucinaties ontstaan.

Chakrapunt - Kruinchakra

Als we helemaal naar het topje gaan van ons lichaam komen we bij de kruinchakra. De kruinchakra is het zevende chakrapunt en heeft te maken met wijsheid, intelligentie en redelijkheid. Mensen met een goed ontwikkeld kruinchakra zijn open, hebben een onbevooroordeelde kijk op de wereld en hebben weet van de processen in de wereld. Ook redelijkheid en geduld hoort hierbij. Wie een onderontwikkeld kruinchakra heeft kan bepaalde denkwijzen en gebeurtenissen te snel en te rigide in een bepaalde hoek drukken. Een overontwikkelde kruinchakra laat mensen het Aardse gevoel verbleken en een te grote, en vooral onredelijke hang creëren naar spiritualiteit.

Laatst aangepast op woensdag, 01 november 2017 13:02

Reageer op: "Chakrapunten: wat zijn dat?"

Anderen lazen ook

Medische informatie…
Dit is geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.

© 2016 - 2018 www.mensenlichaam.nl

Onderdeel van het Trivomedia-netwerk