Stemmingsstoornissen

Stemmingsstoornissen kenmerken zich door langdurige verandering in de stemmingsbeleving. De depressieve stoornis valt onder de stemmingsstoornissen. Dysthemie is ander voorbeeld van een stemmingsstoornis waarbij langdurige droefheid en somberheid aanwezig is. Tot slot valt de manie, waarbij abnormaal opgewekte stemming de boventoon voert, ook onder deze categorie.

Wat moet je doen als je bijna overspannen bent? Veel mensen in Nederland hebben wel eens momenten van stress, maar ervaren dit niet als een overspannen situatie. Wanneer je lang en veel stress ervaart, dan kan dit overgaan in overspannenheid.…

Depressiviteit komt in Nederland veel voor en kan voor veel problemen zorgen. De depressieve stoornis valt onder stemmingsstoornissen en komt bij zowel jongeren als ouderen voor. Het herkennen van een depressie kan soms voor problemen zorgen. Vaak herkennen mensen een…

Geen mens is gelijk en geen mens doet en denkt hetzelfde. We weten allemaal wel dat er veel unieke verschillen zijn in persoonlijkheid en het doen en laten van iemand. Op de middelbare school worden de verschillen al duidelijk. Je…

Wie niet lekker in zijn of haar vel zit kan een neerslachtig gevoel krijgen. Dit gevoel gaat vaak gepaard met weinig emotie en weinig zin om iets te ondernemen. Een licht depressief gevoel komt vooral tot uiting wanneer iemand veel…

Soms zit je even niet zo lekker in je vel en zou het fijn zijn om met iemand te praten. Een persoon waar je dan snel aan denkt is een psycholoog. Een psycholoog kan je raad en advies geven en…

In Nederland plegen steeds meer mensen zelfmoord. Per dag zijn er ongeveer 5 mensen die het leven eindigen. De meeste mensen met suïcidale gedachten zijn alleenstaande mannen zonder werk. Het ontwikkelen van een depressie is de grootste oorzaak van zelfmoordgedachten.…

Anderen lazen ook

Medische informatie…
Dit is geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.

© 2016 - 2017 www.mensenlichaam.nl

Onderdeel van het Trivomedia-netwerk